Jogpontok projekt logója

Tisztelt Ügyfelünk!

Újra itt az INGYENES JOGSEGÉLY!

2016. július 1-jétől újra igénybe vehető az ingyenes jogsegély, a JOGpontok projektek keretében.

A jogsegély-szolgáltatás teljesen díjtalan és anonim! Önt semmiféle rejtett költség nem terheli, személyes adatait nem kérjük el, így semmilyen PR, reklám megkeresés nem fogja érni a szolgáltatás igénybevételét követően sem.

A regionális és összehangolt JOGpontok projektek ingyenes jogi segítséget nyújtanak a munka világában és európai uniós támogatással valósulnak meg. A szolgáltatás 3 éven át – 2019. június 30-ig – nyújt jogi segítséget. Ezen rendszer részévé válik az Alternatív Vitarendezési Szolgálat felállítása is, amely jelenleg folyamatban van, tervezett működési idő: 2016.10.01.-2019.03.31. (alternatív vitarendezés).

Jogsegélyszolgálat területei: munkajog, cégjog, TB, adójog.

A szolgáltatás igénybevételének módjáról az egyes jogsegélyformák alatt (személyes ügyfélfogadás, telefonos jogsegély, jogsegély e-mailen, online jogsegély, JogÁsz napok) tájékozódhat.

A projekteket működtető országos munkáltatói érdekképviseletek és szakszervezetek – ÁFEOSZ-COOP Szövetség, IPOSZ, OKISZ, KISOSZ, Munkástanácsok Országos Szövetsége, ÉSZT – gyakorlott jogászokkal dolgozó rendszert állítottak fel, amelyben több formában vehető igénybe szolgáltatás, így személyesen vagy akár elektronikusan is kaphat segítséget jogi kérdése, problémája kezelésében. Munkajogi érdekviták elrendezésében pedig a későbbiekben egy tanácsadói és vitarendezési szolgálat vehető igénybe a projektek keretében.

A projektek az elmúlt évek közkedvelt JOGPONT+ és JOGPONT+ Mini konstrukciók jogutódjai. Az együttműködő érdekképviseletek célul tűzték ki, hogy ingyenes jogi szolgáltatást biztosítsanak munkajog, cégjog, TB és adójog területén egy továbbfejlesztett, még hatékonyabb rendszer keretében, amelyben országosan egységes megoldásokra törekszenek.

Tisztelt Érdeklődők!

Az alábbiakban olvashatják a Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálat névjegyzékébe kerülésének felhívását és a Szolgálat Eljárási és Magatartási Kódexét.

A felhívásra történő jelentkezés elektronikus úton történik a palyazat@jogpontok.hu címen.

A pályázathoz csatolni kell a jelentkező:

  • szakmai önéletrajzát,
  • végzettséget, képzettséget, szakmai tapasztalatot igazoló dokumentumok egyszerű okirati másolatát,
  • a büntetlen előélet igazolásához harminc napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
  • a pályázathoz ajánlások, referenciák csatolhatók.

Jelentkezési határidők: 2016. július 20. – szeptember 1.

A Szolgálat kialakítása és működtetése során a projekt konzorciumi partnerei kiemelt szempontnak tartják a munkajoggal foglalkozó akadémiai műhelyek lehető legszélesebb körének bevonását. Ez megjelenik a Szolgálat felállításának előkészítő munkájánál, a szervezeti vezetők személyi kiválasztásánál és a Szolgálat működése során a szakmai, tartalmi megjelenésben is.

Az alábbi háttértanulmány azt vizsgálja, hogy milyen érdekek és motivációk mozdíthatják elő egy efféle − kollektív munkaügyi érdekviták feloldására hivatott − alternatív vitarendezési szolgáltatás igénybevételét.

Három lépcsőben kerülnek feltérképezésre a Szolgálat „használatát” megalapozó érvek: 1. általános (elméleti, dogmatikai) érvek; 2. a hatályos magyar munkajogi szabályozás jellegzetességeiből fakadó specifikus érvek; 3. pragmatikus érvek és motivációk.

A tanulmány alapvetően elméleti jellegű és igényű − de gyakorlati szempontokkal és példákkal átszőtt − áttekintést ad a kérdésről.

Az „Érdekek és motivációk a Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálat működtetéséhez” című tanulmány letölthető ide kattintva.

Szakértői jegyzék

Amennyiben az eljárásban jelentős tény vagy egyéb körülmény megállapításához vagy megítéléséhez olyan különleges (különösen informatikai, mérnöki, munkavédelmi, orvosi, pénzügyi-számviteli) szakértelem szükséges, amellyel a Szolgálat eljáró tagja nem rendelkezik, a Szolgálat eljáró tagja a Szolgáltató által biztosított elektronikus felület felhasználásával szakértőt rendel ki. Egy eljárásban egy szakértő rendelhető ki. Szakértő kirendelésére a Szolgáltató által közzétett szakértői jegyzéken szereplő személyek közül van lehetőség.

A „szakértői jegyzékbe” történő jelentkezés elektronikus úton történik a palyazat@jogpontok.hu címen. Jelentkezési határidő: 2016. szeptember 15.

A pályázathoz csatolni kell a jelentkező:

  • szakmai önéletrajzát,
  • végzettséget, képzettséget, szakmai tapasztalatot igazoló dokumentumok egyszerű okirati másolatát.