Jogpontok projekt logója
Jogpontok projekt logója
Széchenyi 2020 logója
Akadálymentes változat

Az adójogról bővebben

A területhez tartozó tartalmak:

1. Vállalkozóvá válással kapcsolatos adójogi kérdés:
• Adószám, nyilatkozatok
• Bejelentés, adatszolgáltatás
• Bevallási határidők, eljáró hatóságok
• Megfelelő adózási formák kisvállalatoknak
2. SZJA-bevallás
• Bevallás formája,
• Bevallás határideje,
• Bevallás szabályai és eljáró hatóságok
3. Adók járulékok
• Mértéke (alapja és kulcsa), kedvezmények – TB, munkavégzés
• Munkáltatói bejelentés
• Munka bérezése, vállalkozás tulajdonosának bejelentése
• Egyszerűsített foglalkoztatás adójogi szabályai
4. A tájékoztatás körébe tartozik /EGYÉB/
• Számla és nyugtakibocsátás
• Ingatlan-bérbeadás
• A szociális hozzájárulási adó:
 o Az adó alanya
 o A kifizető által fizetendő adó alapja
 o A kifizetőnek nem minősülő személy által fizetendő adó alapja
 o Az adóalap megállapításának különös szabályai
 o Mentesülés a különös szabályok alkalmazása alól
 o Az adó mértéke és fizetendő összege
 o Adókedvezmények
 o A szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók után érvényesíthető adókedvezmény
 o A Karrier Híd Program megvalósítását célzó adókedvezmény
 o A megváltozott munkaképességű vállalkozók után érvényesíthető adókedvezmény
 o A huszonöt év alatti és az ötvenöt év feletti foglalkoztatott munkavállaló után érvényesíthető adókedvezmény
 o A tartósan álláskereső személyek után érvényesíthető adókedvezmény
 o A gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben vagy gyermeknevelési támogatásban részesülő munkavállaló után érvényesíthető adókedvezmény
 o A szabad vállalkozási zónákban működő vállalkozások adókedvezménye
 o Kutatók foglalkoztatása után járó adókedvezmény
 o A foglalkoztatott munkavállalók után érvényesíthető adókedvezmény korlátozása

Jogterület szolgáltatási szempontjából releváns jogszabályai:

1. 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról
2. 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről
3. 1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról
4. 2002. évi XLIII. törvény az egyszerűsített vállalkozói adóról
5. 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről
6. 2009.évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről
7. 2010. évi LXXV. törvény az egyszerűsített foglalkoztatásról
8. 2011. évi CLV. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról
9. 2011. évi CLVI. törvény az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról
10. 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról
11. 2015. évi CV. törvény a természetes személyek adósságrendezéséről

Jogterülethez kapcsolódó további jogszabályok

1. 1990. évi XCIII. törvény az illetékről
2. 1990. évi C. törvény a helyi adókról
3. 1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról szóló
4. 1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról
5. 1996. évi LXXXI. törvény társasági adóról és az osztalékadóról
6. 1999. évi CXXLI sz. tv. a kötelező kamarai nyilvántartásról
7. 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról 
8. 2000. évi C. törvény a számvitelről
9. 2003. évi CXXVII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól
10. 2007. évi CXXVII az általános forgalmi adóról
11. 2010. évi CXXII. törvény a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról
12. 2011. évi CIII. törvény a népegészségügyi termékadóról
13. 2012. évi CXXVI. törvény a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról
14. 2013. évi CXC. törvény a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény módosításáról
15. 2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról
16. 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról
17. 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról
18. 53/2015. (III. 17.) Korm. rendelet a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzési tilalomtól eltérő nyitva tartás engedélyezésének feltételeiről
19. 34/2009. (XII. 30.) SZMM rendelet az álláskeresési járadék és álláskeresési segély megállapításához szükséges igazolólapról
20. 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról