Jogpontok projekt logója
Jogpontok projekt logója
Széchenyi 2020 logója
Akadálymentes változat

A területhez tartozó tartalmak:

1. TB intézményrendszere
• Egészségbiztosítás
• Nyugdíjbiztosítás

2. Ellátás általános szabályai
• A biztosítottak
• Társadalombiztosítási ellátások
• A társadalombiztosítás egyes ellátásaira jogosultak
• Baleseti ellátásra jogosultak
• Egészségügyi szolgáltatásra jogosultak
• Járulékfizetésre vonatkozó általános szabályok
• Járulékalapot nem képező jövedelem
• Az egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék, valamint a nyugdíjjárulék
• Családi járulékkedvezmény
• Járulékfizetésre vonatkozó különös szabályok
• A társas vállalkozás és a társas vállalkozó járulékfizetése
• Az egyéni vállalkozók járulékfizetése
• A mezőgazdasági őstermelő járulékfizetése
• Járulékfizetés több biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony egyidejű fennállása esetén
• Megállapodás társadalombiztosítási ellátásra
• Biztosítási kötelezettséggel nem rendelkezők járulékfizetése
• Nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése
• Társadalombiztosítási egyéni nyilvántartás
• A járulék megállapítása, bevallása, megfizetése
• A családi járulékkedvezmény érvényesítése
• A befizetések elszámolása
• Ellenőrzés
• Késedelem, mulasztás következményei

3. Egészségügyi szolgáltatások és pénzbeli ellátások
• Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai
• Csecsemőgondozási díj
• Gyermekgondozási díj
• Táppénz

4. Saját jogú nyugellátások és hozzátartozói nyugellátás (típusai, feltételei, korhatárok, szükséges dokumentációk)

5. Baleseti ellátások rendszere

6. Fogalmak - biztosítottak, foglalkoztató, kifizetőhely

7. TAJ kártya, Európai EB kártya

8. Jogosultsági feltételek, Szakképzettséget nem igénylő (egyszerű) foglalkozások TB rendszere

9. Gyermek utáni ellátások kiemelése
• Nevelési ellátás
• Iskoláztatási támogatás
• A családi pótlékra vonatkozó közös szabályok
• A tankötelezettség mulasztásával összefüggő rendelkezések
• Gyermekgondozási segély
• Gyermeknevelési támogatás
• A gyermekgondozási támogatási formák közös szabályai

10. TB járulékok és szociális hozzájárulási adó – TB része (Adójogba tartozik a többi terület)

Jogterület szolgáltatási szempontjából releváns jogszabályai:

1. 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről;
2. 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról;
3. 1997. évi LXXXII. törvény a magánnyugdíjról és a magánnyugdíj-pénztárakról;
4. 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól
5. 1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról
6. 1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról
7. 2004. évi CXXIII. törvény a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról
8. 2005. évi CLVI. törvény a nyugdíj-előtakarékossági számlákról
9. 2007. évi CXVII. törvény a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről
10. 2011. évi CLVI. törvény az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról
11. 2011. évi CLXVII. törvény a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról
12. 2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról
13. 2015. évi CXXIII. törvény az egészségügyi alapellátásról

Jogterülethez kapcsolódó további jogszabályok:

1. 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
2. 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
3. 2006. évi XCVII. törvény az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló
4. 2009. évi CXVI. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről
5. 2010. évi LXXV. törvény az egyszerűsített foglalkoztatásról
6. 2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról
7. 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról
8. 27/2013. (II. 12.) Korm. rendelet a szabad vállalkozási zónák létrehozásának és működésének, valamint a kedvezmények igénybevételének szabályairól
9. 73/2015. (III. 30.) Korm. rendelet az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról