Jogpontok projekt logója
Jogpontok projekt logója
Széchenyi 2020 logója
Akadálymentes változat

Az adójogról bővebben

A területhez tartozó tartalmak:

1. Vállalkozóvá válással kapcsolatos adójogi kérdések

 • Adószám, nyilatkozatok • Bejelentés, adatszolgáltatás • Tevékenység végzése, szüneteltetése • Bevallási határidők, eljáró hatóságok • Megfelelő adózási formák kisvállalkozásoknak

2. SZJA-bevallás

 • Bevallás formája, határideje, szabályai, kedvezmények • Eljáró hatóságok

3. Adók járulékok

 • Mértéke (alapja és kulcsa), kedvezmények – TB, munkavégzés
 • Munkáltatói bejelentés
 • Munka bérezése, vállalkozás tulajdonosának bejelentése
 • Egyszerűsített foglalkoztatás adójogi szabályai

4. A tájékoztatás körébe tartozik /EGYÉB/

 • Számla- és nyugtakibocsátás
 • Ingatlan-bérbeadás
 • A szociális hozzájárulási adó:
  • Az adó alanya
  • A kifizető által fizetendő adó alapja
  • A kifizetőnek nem minősülő személy által fizetendő adó alapja
  • Az adóalap megállapításának különös szabályai
  • Mentesülés a különös szabályok alkalmazása alól
  • Az adó mértéke és fizetendő összege
  • Adókedvezmények

5.Kisadók (kisadózó vállalkozások tételes adója – KATA, kisvállalati adó – KIVA)

 • Az adó alanya
 • Az adóalanyiság kezdete, a bejelentés időpontja és módja, belépés és kilépés feltételei
 • Bevallásra vonatkozó szabályok
 • Az adó mértéke és annak megfizetése
 • Az adóalanyiság megszűnése
Jogterület szolgáltatási szempontjából releváns jogszabályai:

1. 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról
2. 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről
3. 2002. évi XLIII. törvény az egyszerűsített vállalkozói adóról
4. 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről
5. 2009.évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről
6. 2010. évi LXXV. törvény az egyszerűsített foglalkoztatásról
7. 2011. évi CLV. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról
8. 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról
9. 2015. évi CV. törvény a természetes személyek adósságrendezéséről
10. 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről
11. 2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról
12. 2018. évi LII. törvény a szociális hozzájárulási adóról

Jogterülethez kapcsolódó további jogszabályok

1. 1990. évi XCIII. törvény az illetékről
2. 1990. évi C. törvény a helyi adókról
3. 1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról szóló
4. 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról
5. 1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról
6. 1996. évi LXXXI. törvény társasági adóról és az osztalékadóról
7. 1999. évi CXXI. törvény gazdasági kamarákról
8. 2000. évi C. törvény a számvitelről
9. 2007. évi CXXVII az általános forgalmi adóról
10. 2010. évi CXXII. törvény a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról
11. 2011. évi CIII. törvény a népegészségügyi termékadóról
12. 2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról
13. 2016. évi LXVIII. törvény a jövedéki adóról
14. 2017. évi CLIII. törvény az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról
15. 2018. évi XLI. törvény egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról
16. 2018. évi LXXXII. törvény egyes adótörvények Uniós kötelezettségekhez kapcsolódó, valamint egyes adóigazgatási tárgyú módosításokról
17. 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról
18. 34/2009. (XII. 30.) SZMM rendelet az álláskeresési járadék és álláskeresési segély megállapításához szükséges igazolólapról
19. 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról
20. 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról
21. 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól