Jogpontok projekt logója
Jogpontok projekt logója
Széchenyi 2020 logója
Akadálymentes változat

A társadalombiztosítási jogról bővebben

A területhez tartozó tartalmak:

1. TB intézményrendszere

 • Egészségbiztosítás
 • Nyugdíjbiztosítás

2. Ellátás általános szabályai

 • A biztosítottak
 • Társadalombiztosítási ellátások
 • A társadalombiztosítás egyes ellátásaira jogosultak
 • Baleseti ellátásra jogosultak
 • Egészségügyi szolgáltatásra jogosultak
 • Járulékfizetésre vonatkozó általános és különös szabályok
 • A járulék megállapítása, bevallása, megfizetése
 • Járulékalapot nem képező jövedelem
 • Az egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék, valamint a nyugdíjjárulék
 • A családi járulékkedvezmény és érvényesítése
 • A társas vállalkozás és a társas vállalkozó járulékfizetése
 • Az egyéni vállalkozók járulékfizetése
 • A mezőgazdasági őstermelő járulékfizetése
 • Járulékfizetés több biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony egyidejű fennállása esetén
 • Biztosítási kötelezettséggel nem rendelkezők járulékfizetése
 • Megállapodás társadalombiztosítási ellátásra
 • Nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése
 • Társadalombiztosítási egyéni nyilvántartás
 • A befizetések elszámolása
 • Ellenőrzés
 • Késedelem, mulasztás következményei

3. Egészségügyi és pénzbeli ellátások

 • Egészségügyi ellátások: háziorvosi ellátás, fogorvosi ellátás, kórházi és járóbeteg ellátás
 • Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai: táppénz, baleseti táppénz, gyermekek után – gyermekápolási táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj

4. Saját jogú nyugellátások és hozzátartozói nyugellátás (típusai, feltételei, korhatárok, szükséges dokumentációk)

5. Baleseti ellátások rendszere

6. Fogalmak (pl. biztosítottak, foglalkoztató, kifizetőhely)

7. TAJ kártya, Európai Egészségbiztosítási Kártya

8. Szakképzettséget nem igénylő (egyszerű) foglalkozások TB rendszere

9. Gyermek utáni ellátások, családok támogatása:

 • Családi pótlék: nevelési ellátás, iskoláztatási támogatás, a családi pótlékra vonatkozó közös szabályok
 • Gyermekgondozási támogatás: gyermekgondozást segítő ellátás, gyermeknevelési támogatás
 • Anyasági támogatás
 • Gyermekek otthongondozási díja
 • Családi otthonteremtési kedvezmény

10. TB járulékok és a szociális hozzájárulási adó – releváns részek (a többi terület az Adójogba tartozik)

Jogterület szolgáltatási szempontjából releváns jogszabályai:

1. 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről;
2. 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról;
3. 1997. évi LXXXII. törvény a magánnyugdíjról és a magánnyugdíj-pénztárakról;
4. 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól
5. 1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról
6. 2004. évi CXXIII. törvény a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról
7. 2005. évi CLVI. törvény a nyugdíj-előtakarékossági számlákról
8. 2007. évi CXVII. törvény a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről
9. 2011. évi CLVI. törvény az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról
10. 2011. évi CLXVII. törvény a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról
11. 2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról
12. 2015. évi CXXIII. törvény az egészségügyi alapellátásról
13. 2018. évi LII. törvény a szociális hozzájárulási adóról

Jogterülethez kapcsolódó további jogszabályok:

1. 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
2. 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
3. 2006. évi XCVII. törvény az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 4. 2010. évi LXXV. törvény az egyszerűsített foglalkoztatásról
5. 2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról
6. 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról
7. 27/2013. (II. 12.) Korm. rendelet a szabad vállalkozási zónák létrehozásának és működésének, valamint a kedvezmények igénybevételének szabályairól