Jogpontok projekt logója
Jogpontok projekt logója
Széchenyi 2020 logója
Akadálymentes változat

A társasági- és cégjogról, szervezeti jogról, vállalkozások jogáról bővebben

A területhez tartozó tartalmak:

1. Vállalkozás alapítása – cégalapítás, létesítő okiratok – cégjogi tudnivalók az új Ptk. alapján, létesítő okirat elemei, bejegyzés

2. Egyéni vállalkozás

 • Egyéni vállalkozóvá válás
 • Tevékenység és felelősség
 • Szünetelés
 • Egyéni vállalkozás megszüntetése

3. Egyéni cég

 • Egyéni cég alapítása
 • Egyéni cég megszűnése
 • Vagyon és felelősség

4. A közkereseti (kkt.) és a betéti (bt.) társaság

 • Kkt., bt. fogalma
 • Kkt. és bt. alapítása
 • Vagyon és felelősség
 • Szervezet
 • Kkt., bt. megszűnése

5. A korlátolt felelősségű társaság (kft.)

 • A kft. fogalma, jellemzők
 • Vagyon és felelősség
 • Szervezet
 • A kft. megszűnése

6. A részvénytársaság (rt.)

 • A részvénytársaság fogalma
 • Vagyon és felelősség
 • Szervezet, zrt. – nyrt.
 • Részvénytípusok, részvényfajták

7. Gazdasági társaságok megszűnése, megszüntetése

 • Végelszámolás
 • Csődeljárás
 • Felszámolási eljárás
 • A gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnése

8. Átalakulás és egyesülés szabályai

9. Egyesületek, alapítványok, mikro- és kisvállalkozások

Jogterület szolgáltatási szempontjából releváns jogszabályai:

1. 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról
2. 2004.évi XXXIV. törvény a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról
3. 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról
4. 2006. évi X. törvény. a szövetkezetekről (A szövetkezetekre vonatkozó jogszabály)
5. 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről (Az egyéni vállalkozásra vonatkozó főbb jogszabály)
6. 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény
7. 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (A gazdasági társaságokat érintő legfontosabb jogszabály)
8. 2013. évi CLXXVI. törvény egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról
9. 2013. évi CLXXVII. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről
10. 2004. évi XXXIV. törvény a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról

Jogterülethez kapcsolódó további jogszabályok:

1. 1990. évi XCIII. törvény az illetékről
2. 1990. évi C. törvény a helyi adókról
3. 1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról
4. 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről
5. 1999. évi CXXI. törvény a gazdasági kamarákról
6. 2002. évi XLIII. törvény az egyszerűsített vállalkozói adóról
7. 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről
8. 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről
9. 2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról
10. Adótörvények (SZJA, ÁFA, Art, Szakképzési hozzájárulás – ld.: Adójog)
11. 21/2010. (V.14.) NFGM rendelet az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről